OboRy, které mají budoucnost

Proč studovat OA Vlašim

Kvalitní výuka cizích jazyků

Kvalitní výuka cizích jazyků

Kromě anglického jazyka lze u nás studovat německý jazyk, ruský jazyk a nabízíme i jazyk francouzský. Jazyky vyučujeme moderně a s důrazem na aktivní využití jazykových dovedností nejen v průběhu celého studia, ale i v budoucí praxi.

Vysoká míra uplatnění

Vysoká míra uplatnění

Nejlepší vizitkou naší školy je, že se zaměstnavatelé sami aktivně obracejí na naši školu při výběru svých zaměstnanců. Většina našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Kvalitní ekonomické vzdělání

Kvalitní ekonomické vzdělání

Na trhu práce jsme vnímáni jako škola poskytující kvalitní odbornou přípravu. Na znalostech a dovednostech žáků naši učitelé poctivě pracují a zároveň je přizpůsobují aktuálním potřebám pracovního trhu a moderní společnosti.

Pohodové prostředí a příjemné klima školy

Pohodové prostředí a příjemné klima školy

Kromě kvalitních studijních výsledků nám záleží také na tom, jak se u nás žáci cítí. Nabízíme příjemné prostředí nevelké školy, kde každý může nechat vyniknout a růst svou osobnost.

Výběr z oborů

Už jste si vybrali váš směr?

Bankovnictví a pojišťovnictví

Absolvent oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví se uplatní na trhu práce především ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví, v oblasti financí, daní a v podnikatelské sféře v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, dokáže využívat komunikativní dovednosti daného zaměření, ovládá programové vybavení počítače i práci s internetem. Mezi odborné dovednosti patří především důkladná znalost činností v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví včetně účetnictví. Žáci jsou v průběhu studia vedeni k ekonomickému myšlení, přesnosti, důslednosti, komunikativnosti, dodržování právních norem a etiky souvisejících s jednáním ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví.

Mezi profilové předměty patří: bankovnictví, pojišťovnictví, bankovní praktická cvičení, komunikativní dovednosti, osobní finance, cizí jazyky, účetnictví, ekonomika, právo, matematika, informační a komunikační technologie.

Absolvent je připraven pro další studium zejména na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na bankovnictví, pojišťovnictví, ekonomiku a podnikání. Získá i teoretické znalosti a praktické dovednosti, které je v případě nástupu do zaměstnání schopen využít.

jak jde čas

Galerie OA

co si myslí o OA Vlašim

Naši absolventi

Vždycky jsem byla umělecká duše. A vždycky budu vděčná, že mou vstupenkou do dospělého života nebyla umělecká škola, ale právě OA Vlašim. I když se mnou učitelé trochu bojovali, vzpomínám na to studium dodnes s láskou. Našla jsem tam kamarádky a hlavně, dostala jsem vzdělání, které mi pomohlo uměleckou činnost podchytit i ekonomicky, řídit vlastní projekty a nebýt závislá jen na tom, jaká nabídka mi přijde. Bylo to nejlepší zasazení kořenů, které jsem si mohla přát.
Foto: Petr Mol

Bára Jánováherečka

Na studium na Obchodní akademii ve Vlašimi vzpomínám s láskou. Udělalo ze mě dospělou osobu, která se musela začít skutečně učit, osamostatnit se a spoléhat sama na sebe. Nikdo nám nedal nic zadarmo. Každá známka musela být zasloužená. Troufám si říct, že náš ročník byl velmi úspěšný, mnoho spolužáků pokračovalo v oboru na vysokých školách a nebýt mé vášně k hudbě, zřejmě byste mě dnes mohli potkat v nějaké tuzemské bance.

Šárka Hrbáčkovámezzosopranistka

Kdybych si měla znovu vybírat střední školu, OA Vlašim by byla jasnou volbou. Nejen proto, že mě připravila na akademickou a pracovní budoucnost, ale dala mi do života i pár nejbližších přátel. Pokud byste navíc uvažovali o VŠ ekonomického zaměření, získáte zde skvělou průpravu. Díky nabytým znalostem, především z oblasti účetnictví a ekonomie, jsem měla v začátcích studia na Vysoké škole ekonomické určitou konkurenční výhodu.

Ing. Šárka Ottlovámarketingová manažerka značky ECCO pro ČR, Maďarsko a Chorvatsko

Na ekonomické lyceum jsem se přihlásila, protože mi doma říkali, že to bude jako gymnázium, ale budu umět něco z ekonomiky a účetnictví navíc, což se může hodit. Při studiu mě tu nejvíc bavili humanitní předměty a filozofie. Vystudovala jsem Estetiku na FF UK a nyní pracuji jako inspicientka v Divadle v Dlouhé. Při studiu vysoké školy jsem uplatnila také své znalosti z psaní školního časopisu a hodin žurnalistiky, když jsem si přivydělávala jako redaktorka internetových článků. Spolu s dalšími přáteli, z nichž někteří jsou také absolventy OA (Vanda Doskočilová, Andrea Černá), jsme v Benešově v roce 2013 založili Divadelní spolek deFormace,který se zabývá autorskou komediální tvorbou, a pro který jsem divadelní hry psala a rovněž je režírovala. I v rámci této činnosti mám možnost uplatnit znalosti z OA, protože jako předseda spolku jsem zodpovědná za naše účetnictví.

Na studium na OA Vlašim vzpomínám ráda, formovalo mě, užili jsme si tu hodně zábavy a přineslo mi několik, doufám, že celoživotních, přátelství.

Mgr. Martina Vašáková Technická asistentka režie Divadlo v Dlouhé

Studium na OA Vlašim mi dalo kvalitní vzdělání ekonomického a humanitního směru, všeobecný přehled a základy ekonomických předmětů, na kterých jsem mohl stavět při svém dalším studiu na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Navázal jsem mnohá přátelství a potkal zde svou celoživotní partnerku a manželku.

Ing. Tomáš Fulínpodnikový ředitel Rabbit Trhový Štěpánov a.s.

Vzdělávání mě vždy bavilo, jinak tomu nebylo ani na Obchodní akademii ve Vlašimi. Zároveň mi studium umožnilo realizovat se i v oblasti svých zájmů (především sportu). A právě kombinace sportu a ekonomie byly startem pro úspěšné absolvování oboru Management sportu na Karlově univerzitě. Zde jsem se mohl opřít o znalosti z ekonomických předmětů a účetnictví a dovednosti plánovat své učení. Studium na vysoké škole mi ulehčovalo také psaní všemi deseti. Jsem rád, že mohu se školou stále spolupracovat a doporučovat ji našim žákům.

Mgr. Petr Jíšaředitel Základní školy Vorlina Vlašim

Studium mi poskytlo široké spektrum informací od ekonomických a účetních přes právní až k jazykovým znalostem. Procesy v reálném životě pak sice neprobíhají podle učebnice a každá firma má své zavedené postupy, ale naučené principy se v zásadě nemění.

Ing. Josef Strnadobchodní ředitel Sellier & Bellot Vlašim a.s.

Studium vlašimské obchodní akademie je dobrým základem pro další rozvoj jak při studiu na vysoké škole, tak i v pracovním životě.

Ing. Pavel Jandejsekmanažer hotelu Rabbit v Trhovém Štěpánově

Studium na OA Vlašim, obor Ekonomické lyceum, mě skvěle připravilo nejen k dalšímu studiu, ale zároveň i na mou profesní kariéru. Při následném studiu Bachelor of Business Administration na Oxford Business Education Institute jsem mohl čerpat ze získaných znalostí. Z nabytých vědomostí čerpán dodnes, při své práci v cestovním ruchu pro DER Touristik. Výuka cizích jazyků patří na OA Vlašim mezi priority a díky tomu, jsem se nebál přihlásit na školu v zahraničí, k anglickému a německému jazyku jsem si tak přidal ještě řecký. Velice rád se na svou alma mater vracím.

Pavel Hejný, BBAProduktový manažer DER Touristik CZ