Projekty

Název projektu: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání žáků a zajištění podpůrných personálních pozic

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003115

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo výzvy: 02_22_003

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025