Školní poradenské pracoviště

 Výchovná a karierová poradkyně

Blanka Havlíčková
 • Mgr. Blanka Havlíčková

 • Zástupkyně ředitele
 • blanka.havlickova@vlasimoa.cz
  • Společenské vědy, ruský jazyk
  • Výchovná a kariérová poradkyně
  • Předsedkyně předmětové komise společenských věd
  • Facilitátor skupinové psychodynamiky

 Výchovná a karierová poradkyně

Zuzana Brabcová

         Metodička prevence

Martina Mlýnková
 • Mgr. Martina Mlýnková

 • matematika, biologie, anglický jazyk
 • martina.mlynkova@vlasimoa.cz
  • Metodička prevence SPJ
  • Koordinátorka environmentálního vzdělávání
  • Koordinátorka spolupráce s partnerskými školami (Itálie)

Důležité dokumenty