Organizační struktura

Vedení školy

Jiří Tůma
Blanka Havlíčková
 • Mgr. Blanka Havlíčková

 • Zástupkyně ředitele
 • blanka.havlickova@vlasimoa.cz
 • Společenské vědy, ruský jazyk
 • Výchovná a kariérová poradkyně
 • Předsedkyně předmětové komise společenských věd
 • Facilitátor skupinové psychodynamiky

Pedagogičtí pracovníci

Julie Adamcová
 • Mgr. Julie Adamcová

 • Anglický jazyk, německý jazyk
 • julie.adamcova@vlasimoa.cz
 • Koordinátorka spolupráce s partnerskými školami (Německo)
Veronika Bělková
2. A
Zuzana Brabcová
Jan Dufala
Šárka Hlaváčková
3. B
 • Mgr. Šárka Hlaváčková

 • anglický jazyk, německý jazyk, tělesná výchova
 • sarka.hlavackova@vlasimoa.cz
 • Koordinátorka spolupráce s partnerskými školami (Maďarsko)
Eva Ištvánková
Jitka Jánošíková
2. C
Miroslava Jarošová
3. A
Jakub
Hana
1. C
 • Ing. Hana Jiroušková

 • odborné předměty
 • hana.jirouskova@vlasimoa.cz
 • Koordinátorka dalšího vzdělávání pedagogů
 • Projektová manažerka
Stanislava Kletečková
3. C
Šárka Krumphanzlová
Pavla
1. B
 • Ing. Pavla Kubecová

 • odborné předměty
 • pavla.kubecova@vlasimoa.cz
 • Předsedkyně předmětové komise odborných předmětů
 • Koordinátorka školních vzdělávacích programů
Josef
Zdeněk
Tomáš Lichtenberg
4. A
 • Mgr. Tomáš Lichtenberg

 • Český jazyk, dějepis, žurnalistika, mediální komunikace
 • tomas.lichtenberg@vlasimoa.cz
 • Předseda předmětové komise českého jazyka a mediální komunikace
 • Public Relations
Denisa Lukášová
Petr Martínek
4. C
Václav
Martina Mlýnková
1. LC
 • Mgr. Martina Mlýnková

 • matematika, biologie, anglický jazyk
 • martina.mlynkova@vlasimoa.cz
 • Metodička prevence SPJ
 • Koordinátorka environmentálního vzdělávání
 • Koordinátorka spolupráce s partnerskými školami (Itálie)
Lucie Neradová
Blanka Pohorská
Renata Pošvecová
2. B
 • Ing. Renata Pošvecová

 • odborné předměty
 • renata.posvecova@vlasimoa.cz
 • Koordinátorka spolupráce školy a zaměstnavatelů, odborné praxe
Vendula Slosiariková
Iva
Ludmila
 • Ing. Ludmila Staňková

 • odborné předměty
 • ludmila.stankova@vlasimoa.cz
 • Předsedkyně předmětové komise písemné a elektronické komunikace
Monika Suchoparová
Milan
4. B
Jan
Renata Vlachová
1. A
Lenka Zemanová

Zaměstnanci

Jaroslava
Pavel
Markéta