Zahraniční obchod a mediální komunikace

Absolvent studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace je v oblasti zahraničního obchodu připravován pro práci ve firmě se zahraniční účastí. Získá vědomosti o podnikání, obchodování, ekonomice a řízení i v mezinárodních firmách, mezinárodním platebním styku a bankovnictví, účetnictví, celnictví a daních v zahraničním obchodě. Orientuje se v základech mezinárodního práva.

S problematikou zahraničního obchodu souvisí znalosti mediální komunikace. V této oblasti absolvent získá předpoklady pro organizaci a vedení obchodního jednání, ovládá cizojazyčnou obchodní korespondenci, orientuje se v marketingové a personální komunikaci, umí využívat komunikační metody na internetu. Dokáže vytvořit marketingovou prezentaci a cenovou kalkulaci pro zahraniční firmu. Je připraven pracovat v médiích a na pozici tiskových mluvčích. Součástí výuky je i povinná dvoutýdenní praxe ve 2. a 3. ročníku.

V rámci tohoto zaměření je kladen důraz na intenzivní jazykovou přípravu. Žák povinně studuje dva cizí jazyky a obchodní korespondenci v anglickém jazyce. Odborné znalosti z oblasti zahraničního obchodu a mediální komunikace jsou obsaženy v předmětech: zahraniční obchod, mediální komunikace, diplomatický protokol v obchodním jednání, management zahraničního obchodu a základy mezinárodního práva.

(kód 63-41-M/02)