Bankovnictví a pojišťovnictví

Absolvent oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví se uplatní na trhu práce především ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví, v oblasti financí, daní a v podnikatelské sféře v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, dokáže využívat komunikativní dovednosti daného zaměření, ovládá programové vybavení počítače i práci s internetem. Mezi odborné dovednosti patří především důkladná znalost činností v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví včetně účetnictví. Žáci jsou v průběhu studia vedeni k ekonomickému myšlení, přesnosti, důslednosti, komunikativnosti, dodržování právních norem a etiky souvisejících s jednáním ve sféře bankovnictví a pojišťovnictví.

Mezi profilové předměty patří: bankovnictví, pojišťovnictví, bankovní praktická cvičení, komunikativní dovednosti, osobní finance, cizí jazyky, účetnictví, ekonomika, právo, matematika, informační a komunikační technologie.

Absolvent je připraven pro další studium zejména na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na bankovnictví, pojišťovnictví, ekonomiku a podnikání. Získá i teoretické znalosti a praktické dovednosti, které je v případě nástupu do zaměstnání schopen využít.