Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení 2024/2025 – kritéria pro přijetí

1) Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky – vliv na celkové hodnocení 80 %
2) Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku – vliv na celkové hodnocení 20 %
3) Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (součet lepších výsledků z CJL a MAT) nezbytných pro přijetí je 25
4) V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a  ČJL)
5) V případě rovnosti bodů po vyhodnocení prvních čtyř kritérií rozhoduje los.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025:

obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 30 žáků

obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 60 žáků

  •    se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví
  •    se zaměřením Ekonomika a podnikání  
  •    se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace
  •    se zaměřením Cestovní ruch
  •    se zaměřením Informatika v ekonomice