Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení 2024/2025 – kritéria pro přijetí

1) Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a z Matematiky 
2) Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku 
3) Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (součet lepších výsledků z CJL a MAT) 
4) V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a  ČJL)

Podrobnější informace budou zveřejněny do 31. ledna 2024 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025:

obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 30 žáků

obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 60 žáků

   se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví

   se zaměřením Ekonomika a podnikání  

   se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace

   se zaměřením Cestovní ruch

   se zaměřením Informatika v ekonomice