Informatika v ekonomice

Absolvent studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením Informatika v ekonomice získá během studia komplexní odborné a technické znalosti i dovednosti z oblasti běžného a specializovaného softwaru, počítačových sítí včetně přenosu dat, počítačové grafiky, tvorby webových stránek a základů programování.   Absolvent tohoto zaměření umí efektivně využívat informační a komunikační technologie, tvůrčím způsobem využívá techniku i programové vybavení.

Absolvent je připraven pracovat jako pracovník technické podpory IT, ekonom, účetní, finanční referent, pracovník marketingu, referent pro sběr dat, statistiku a zpracování dat, správce systémů, informatik v oblasti personalistiky a mezd.

Vzhledem k vysoké dotaci odborných předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií získává absolvent další možnosti uplatnění v rámci VOŠ a vysokoškolských studií tohoto zaměření.

V rámci tohoto zaměření je také kladen důraz na intenzivní jazykovou přípravu. Žáci povinně studují dva cizí jazyky. Odborné znalosti z informačních a komunikačních technologií jsou obsaženy v předmětech: informační a komunikační technologie, počítačové sítě a datové komunikace, tvorba multimediální grafiky, algoritmizace a databáze, základy programování, webové aplikace a elektronické publikování. Součástí výuky je i povinná dvoutýdenní praxe ve 2. a 3. ročníku ve firmách.

(kód 63-41-M/02)