Ekonomika a podnikání


Absolvent oboru vzdělání Obchodní akademie se zaměřením Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, fakturant, rozpočtář, celní deklarant, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních oblastech a živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi odborné dovednosti patří především důkladná znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k ekonomickému myšlení, přesnosti, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Mezi profilové předměty patří: dva cizí jazyky, ekonomika, daně, zákonná pojištění, ekonomické teorie, účetnictví, ekonomická cvičení, ekonomické praktikum, cvičná kancelář, právo, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie.

Od 3. ročníku si žáci volí podle svého zájmu jeden předmět z nabídky: žurnalistika, příprava a zpracování prezentací, fiktivní firma, matematický seminář. Absolvent je připraven pro další studium zejména na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a služby.

(kód 63-41-M/02)