Cestovní ruch

Absolvent studijního oboru Obchodní akademie se zaměřením Cestovní ruch se navíc může uplatnit v oblasti cestovního ruchu. Je připravován pro práci v cestovní kanceláři nebo agentuře a je schopen provádět činnosti související s provozem těchto zařízení. Dokáže připravit pro klienty zájezd a má základy pro práci průvodce.

Je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi odborné dovednosti patří především důkladná znalost provozu cestovních kanceláří včetně účetnictví.

Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k ekonomickému myšlení, přesnosti, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Mezi profilové předměty patří výuka cizích jazyků a konverzace, ekonomika, účetnictví, informační a komunikační technologie.

Žáci získávají odborné znalosti v oblasti cestovního ruchu v předmětech: fiktivní cestovní kancelář, lázeňství, cestovní ruch, průvodcovství, zeměpis, management cestovního ruchu.

Prakticky si získané kompetence prohloubí během studia při povinné praxi.

Absolvent je připraven pro další studium zejména na ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu na vyšších odborných školách zaměřených na cestovní ruch, ekonomiku, podnikání a služby.

(kód 63-41-M/02)