Uplatnění absolventů

Po celou dobu existence školy většina žáků úspěšně zvládá přijímací zkoušky na různé typy vysokých škol a vyšších odborných škol.

Absolventi nacházejí uplatnění na vnitřním i zahraničním trhu práce v nejrůznějších firmách a organizacích v širokém spektru pracovních pozic.

Zaměstnavatelé regionálních firem často vyhledávají absolventy právě naší školy pro jejich velmi dobré komunikační dovednosti, jazykovou přípravu a dobré odborné znalosti včetně informačních technologií současnosti. Tím reprezentují naši školu a šíří její dobré jméno.