Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2024/2025

Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim vyhlašuje         3. kolo přijímacího řízení

Na základě doporučení našeho zřizovatele (Středočeský kraj) vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů:

63-41-M/02 – Obchodní akademie – 6 volných míst

78-42-M/02 – Ekonomické lyceum – 4 volná místa

U oboru 63-41-M/02 – Obchodní akademie je nutné na přihlášce uvádět zaměření.

Přihlášku s přílohami (Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, Výsledky JPZ) lze podat pouze na tiskopisu nejpozději dne 4. 7. 2024.

Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole. Obory se neuvádí dle priority. Tiskopis je k dispozici například na odkazu:

https://www.prihlaskynastredni.cz/tiskopis.html

Podat přihlášku může pouze uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí (přičemž vzdání se učinil nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru vzdělání).

Přijímací řízení 2024/2025 – kritéria pro přijetí

  1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky – vliv na celkové hodnocení 80 %
  2. Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku – vliv na celkové hodnocení 20 %
  3. Minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky (součet lepších výsledků z ČJL a MAT) nezbytných pro přijetí je 25
  4. V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhoduje lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (MAT a  ČJL)
  5. V případě rovnosti bodů po vyhodnocení prvních čtyř kritérií rozhoduje los.

obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum

obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie

  • se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví
  • se zaměřením Ekonomika a podnikání
  • se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace
  • se zaměřením Cestovní ruch
  • se zaměřením Informatika v ekonomice