Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2023/2024

Obchodní akademie Vlašim vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oborů:

63-41-M/02 – Obchodní akademie

78-42-M/02 – Ekonomické lyceum

Termín odevzdání přihlášky do 2. 6. 2023.

Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

U oboru 63-41-M/02 – Obchodní akademie je nutné na přihlášce uvádět zaměření.

Přijímací řízení 2023/2024 – kritéria pro přijetí

  1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky vliv na celkové hodnocení 60%. Výsledky si vyžádejte ve škole kde jste konali přijímací zkoušky.
  2. Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vliv na celkové hodnocení 40%.
  3. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (MAT a ČJL).

obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum

obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie

se zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví

se zaměřením Ekonomika a podnikání

se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace

se zaměřením Cestovní ruch

se zaměřením Informatika v ekonomice