Projekty staré

Název projektuPopis projektuCíl projektuCíl projektu
Podpora profesního růstu pedagogů a vzdělávání žákůProjekt je zaměřen na personální podporu, na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, na  
společné vzdělávání žáků, na aktivity rozvíjející ICT, na extrakurikulární a rozvojové aktivity, na spolupráci s rodiči  
žáků a s veřejností.
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance na trhu práce.
Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského krajeProjekt je zaměřen na personální podporu školy (koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele,  
školní kariérový poradce) a na vybavení školy pro multimediální výuku.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862