Obchodní akademie otevře dveře pro veřejnost a představí nejen studijní obory a zaměření

Dny otevřených dveří pořádá ve čtvrtek 2. listopadu 2023, 11. ledna a 8. února 2024 vlašimská obchodní akademie.

Zájemci o studium i jejich rodiče si mohou vždy ve čtvrtek od 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin školu prohlédnout a poznat její velmi dobré materiálně technické vybavení.

Návštěvníkům se tak naskytne možnost podívat se do pracoven informačních a komunikačních technologií, jazykových učeben, multimediálních učeben, počítačových pracoven, tělocvičny a posilovny. K dispozici jim budou i průvodci z řad pedagogů, kteří je seznámí se studiem na obchodní akademii, studijním oborem Ekonomické lyceum a v rámci oboru Obchodní akademie se zaměřeními Ekonomika a podnikání, Zahraniční obchod a mediální komunikace, Cestovní ruch, Informatika v ekonomice a také nejnovějším studijním zaměřením Bankovnictví a pojišťovnictví.

Žáci i jejich rodiče se také dozvědí podrobné informace o výměnných pobytech, do nichž je OA Vlašim již třicet let úspěšně zapojena, i o volitelných předmětech – žurnalistika, fiktivní firma, příprava a zpracování prezentací, matematický seminář. Informace získají i o akcích, s nimiž je škola tradičně spojena, jako jsou například poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařský a cykloturistický kurz, nejrůznější exkurze, přednášky, besedy, projektové dny, pravidelná účast na sportovních akcích, mezinárodních veletrzích fiktivních firem, ekonomické a jiné znalostní soutěže i soutěže pořádané Středočeským krajem nebo Evropskou unií.                                            Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim                                             

Mohlo by Vás zajímat