Prezentace fiktivních firem obchodní akademie

Vlašim – Vybraní žáci vlašimské obchodní akademie studijních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum z fiktivních firem Devil chocolate,  s. r. o. (4. C), CK REMOA, s. r. o. (3. A) a Destiny Bar, s. r. o. (3. A a 3. C) se 6. února zúčastnili mezinárodní soutěže „MY S VÁMI“ pořádané Metropolitní Univerzitou v Praze.
Žáci českých a slovenských středních škol poměřili své dovednosti a znalosti pravidel v oblastech tvorby prezentace zaměřené na představení své založené fiktivní firmy.
Soutěž byla dvoukolová. Všechny předem zaslané prezentace byly hodnoceny odbornou porotou složenou z vyučujících marketingu výše uvedené univerzity.
V rámci prvního kola na základě předem určených kritérií, kde se posuzovala gramatická a stylistická správnost, estetická a grafická stránka, obsahová stránka, ale i originalita a celkový dojem prezentace, bylo vybráno TOP 12 prezentací. Už to bylo milé a velké překvapení pro naši školu, když jsme se v dopoledních hodinách od poroty dozvěděli, že hned dvě firmy OA Vlašim se umístily v TOP 12 a třetí firma v závěsu na pozici náhradníka.
Čekalo nás druhé kolo, přednes finálních prezentací, kde každá dvojice prezentujících měla maximálně deset minut na to, aby představila firmu a svůj hlavní produkt činnosti. Posuzovalo se dodržení délky prezentace, sladění grafického zpracování s vystupováním prezentujících, propojení verbální a neverbální komunikace, oživující prvky prezentace, zaujetí posluchačů a samotná atmosféra.

Celá soutěž byla vhodně obohacena doprovodným programem v podobě ekonomických přednášek zaměřených na obchodní činnost.
Ačkoli jsme nestanuli na postech vítězů, výsledky byly pro nás opět velmi příznivé. Úspěšná firma Devil chocolate, s. r. o., zastoupena Václavem Paškem a Karolínou Bártovou, obsadila krásné sedmé místo a naši nováčci letošního školního roku firmy CK REMOA,  s. r. o. se svou destinací Bora Bora, v podání Magdalény Říhové a Natálie Fulínové, stanuli dokonce na místě šestém.
Všem zúčastněným firmám patří velké blahopřání a především poděkování za pěknou reprezentaci OA Vlašim.

Ing. Miroslava Jarošová, vyučující předmětu Fiktivní firma na OA Vlašim

popiska k fotce:
Žákyně vlašimské obchodní akademie Natálie Fulínová (vlevo) a Magdaléna Říhová při úspěšné prezentaci. Foto: Ing. Miroslava Jarošová

Mohlo by Vás zajímat