První ročník obchodní akademie absolvoval adaptační kurz

Vlašim – Žáci tříd 1. A, 1. B a 1. C vlašimské obchodní akademie se 19. a 20. září účastnili adaptačních kurzů, které začínají být ve škole vítanou tradicí. Každá třída tak absolvovala společně se svými třídními učitelkami psychosociální a sportovní blok nabitý aktivitami.

Psychosociální blok vedly Mgr. Blanka Havlíčková (výchovná poradkyně) a Mgr. Martina Mlýnková (školní metodička prevence). Během čtyř hodin měli žáci možnost lépe se vzájemně poznat, vyzdvihnout své dobré vlastnosti, ukázat, co všechno zvládnou a umí, poznat se v rámci škálování, ale také si vyzkoušet, jak to vypadá, když nemají možnost slovní komunikace při tvorbě společného obrazu. Závěr této části patřil povídání o změnách, které život prakticky každý den přináší, a jak s nimi naložit. Velmi přínosná byla také přítomnost třídních učitelek, které tak měly možnost nahlédnout pod pokličku skupinové dynamiky v jejich nových třídách.
Sportovní blok měli na starost vyučující tělesné výchovy Mgr. Milan Světlík a Mgr. Šárka Hlaváčková. Připravené aktivity v tělocvičně měly prověřit schopnost spolupráce, ochotu se domluvit, odkrýt sportovní nadšence a mimo jiné také prostě jen pobavit.

Celý adaptační kurz byl rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a věříme, že se realizačnímu týmu podařilo třídám v začátku studia alespoň trochu usnadnit jejich vstup do bran střední školy.
       

Mohlo by Vás zajímat