Psychohygiena – již podruhé na obchodní akademii

Vlašim – Žáci 1. ročníků vlašimské obchodní akademie se zúčastnili přednášky na téma Psychohygiena připravené Linkou bezpečí. Tuto přednášku již vloni absolvovaly tehdejší 1. ročníky a vzhledem k tomu, že s programem byla velmi dobrá zkušenost, škola nabídku využila znovu.
Program byl koncipovaný opět v poklidné atmosféře a žáci každé třídy byli rozděleni na dvě menší skupiny. Lektorky na začátku přednášky představily důležitá pravidla pro komunikaci a pak se již se žáky bavily o tom, jakým způsobem se projevuje jistá nepohoda nebo stres. Žáci měli možnost popsat, co se děje v těle, v emocích i myšlenkách. Pak si všichni společně pomáhali hledat řešení, které jim usnadňuje zvládání obtížných situací. Z této aktivity vznikly následně grafické materiály, které si třídy mohly později ponechat a vystavit v učebnách.
Závěr přednášky patřil představení práce Linky bezpečí, jak na ní probíhají hovory a s jakými problémy je možné se na tuto Linku obrátit. 

Jsem přesvědčena, že tento program má pro žáky velký smysl, zejména v současné době, kdy je každý z nás nějakým způsobem poznamenaný děním ve společnosti. Dále také věřím, že informace získané na tomto workshopu budou praktickým návodem a dojdou svého využití i v praxi.
Mgr. Martina Mlýnková, školní metodička prevence na OA Vlašim
popiska k fotce:
Skupina žáků třídy 1. A při workshopu spojeném s přednáškou na téma Psychohygiena. Foto: Mgr. Martina Mlýnková

Mohlo by Vás zajímat