Revolution train seznámil žáky obchodní akademie s příběhem drogové závislosti

Vlašim – Žáci tříd 1. A a 1. B obchodní akademie navštívili vlak ,,Revolution train“, který pro vlašimské školy a veřejnost připravilo a objednalo město Vlašim. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně základních a 1. ročníků středních škol a program byl zaměřen na prevenci užívání návykových látek.

Třídy byly rozděleny na dvě skupiny a každé se ujal jeden průvodce. Na začátku žáci vyplnili dotazník týkající se jejich zkušeností s návykovými látkami, kouřením, alkoholem a energy drinky včetně otázek na trávení jejich volného času. Žáci pak v doprovodu průvodce procházeli vlakem, přičemž v každém vagonu byl menší kinosál, kde se postupně seznamovali s příběhem několika mladých lidí, kteří se setkali s drogami, a měli možnost sledovat jejich životní osudy, i jak je drogy ovlivnily. Za každou částí příběhu následovala ukázka prostředí z filmu a několik zvídavých otázek od průvodce. Prostředí, která žáci navštívili, byla například bar s nabídkou cigaret, místo autonehody, vazební cela, výslechová místnost policie nebo drogové doupě.

Žáci také měli možnost během filmových ukázek hlasovat o tom, jak by se v dané situaci zachovali oni sami. Dotazníky byly anonymní a organizátoři věří, že získaná data pomohou lépe nastavit prevenci zaměřenou na problematiku návykových látek a práci s touto cílovou skupinou. Pozitivem akce byla jednak interaktivní výprava celého vlaku, ale také příslib následného programu na školách s tolik potřebnou zpětnou vazbou.

Věříme, že si žáci odnesli zajímavý zážitek a dostatek informací k tomu, aby se závislosti na návykových látkách vyhnuli, a doufáme, že podobný projekt město Vlašim připraví i v následujících letech.

Mgr. Martina Mlýnková, školní metodička prevence na OA Vlašim

Mohlo by Vás zajímat