Výměnný pobyt si všichni skvěle užili

Devět žáků vlašimské obchodní akademie a devět žáků gymnázia strávilo od 8. do 14. května příjemný týden se svými přáteli, žáky partnerské školy Walther-Groz-Schule z německého Albstadtu, kteří po podzimní návštěvě českých žáků v Německu přijeli poznat krásy České republiky, Vlašimi a jejího okolí.

Stejně jako v předchozích letech je čekal nabitý a pestrý program. Navštívili zámek ve Zruči nad Sázavou, Huť František v Sázavě, kde si vyzkoušeli, jak se zdobí sklo metodou pískování, prohlédli si obě vlašimské školy, vydali se na rozhlednu Špulka a také hráli poznávací hru o Vlašimi a jejím parku Po stopách rytíře Rolanda. Nechyběla ani prohlídka Prahy. Pro mnohé německé studenty bylo velkým zážitkem nahlédnutí do české kuchyně, ať už v rodinách, které se o ně staraly, nebo při přípravě tradičních jahodových knedlíků ve školní jídelně Gymnázia Vlašim či při opékání špekáčků s ochutnávkou dobrot v MěDDM Vlašim.

S tradičním výměnným programem byla spojena oslava třicetiletého výročí vzájemného partnerství škol. Ředitel německé školy Hans-Jörg Fink a vyučující Ulrich Rodon byli přítomni na slavnostním programu v prostorách vlašimské obřadní síně, kde byli přivítáni místostarostkou Vlašimi Markétou Pytlíkovou, navštívili obě školy a vzájemně upevnili vřelé vztahy mezi školami s příslibem a nadějí na další mnohaletou spolupráci.

Společný týden plynul v příjemné atmosféře, studenti si prohloubili své jazykové znalosti, komunikační dovednosti a hlavně také upevnili přátelství se svými německými kamarády.                

Matěj Rulf, žák 3. C OA Vlašim                          

Mohlo by Vás zajímat