Žáci obchodní akademie absolvovali prohlídku Prahy v angličtině

Na konci října se žáci 4.ročníku obchodní akademie studijního zaměření Cestovní ruch v rámci semináře English for Tourism (Odborná angličtina pro cestovní ruch) podívali vlakem do historického centra našeho hlavního města. Jízda do Prahy vlakem byla vybrána záměrně, neboť cestování vlakem a k tomu náležitá slovní zásoba a fráze jsou taktéž náplní předmětu Cestovní ruch.

V Praze již čekal průvodce Vojtěch Kocek z cestovní agentury Get Prague Guide s.r.o., který žákům nejprve představil svoji profesi. Upřesnil, jaké vzdělání je k průvodcovství zapotřebí a že se jedná spíše o sezónní práci, kdy přes zimu je turistů většinou pomálu. Jak náročná profese však je, mohli žáci zjistit až později. Když dorazili poslední členové naší skupiny, turisté z různých zemí světa, prohlídka nejstarší části Prahy mohla začít, a jak jinak než v angličtině. Ve skupině byla i cestovní operátorka z Indie, která využila našeho průvodce pro přípravu zájezdu pro turisty ze své země. Vysvětlila nám, že v rámci její profese velmi často cestuje a zaměřuje se v podstatě na celý svět.

První minuty prohlídky vedly kolem rodného domu Franze Kafky, německy píšícího židovského spisovatele. Po zhlédnutí Staroměstského orloje, který právě odbíjel desátou, a v okénkách bylo možné zahlédnout dvanáct apoštolů, jsme se vydali na Staroměstské náměstí. Křivolaké uličky kolem Klementina plné drobných obchůdků se suvenýry nás zavedly až ke Karlovu mostu. Měli jsme nádherné počasí, takže bylo dobře vidět i na nedalekou Petřínskou rozhlednu. Z Malostranského náměstí jsme se tramvají dostali na poslední stanoviště naší tříhodinové prohlídky – Pražský hrad. Prošli jsme hradní stráží až na nádvoří, kde nedávno vítal prezident Petr Pavel ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského. Nechyběla ani prohlídka katedrály sv. Víta, dominanty Pražského hradu.

S průvodcem Kockem a ostatními ve skupině jsme se rozloučili u Starých zámeckých schodů, kde naše tříhodinová prohlídka končila. Všichni jsme se shodli, že tři hodiny prohlídky byly velmi náročné. Náš průvodce však říkal, že běžně dělá i osmihodinové. Tak snad někdy příště a mnohokrát děkujeme!

Mgr. Monika Suchoparová, vyučující na OA Vlašim

Mohlo by Vás zajímat