Žáci obchodní akademie besedovali s odborníky na jadernou energetiku

Žáci prvních ročníků vlašimské obchodní akademie besedovali o energiích a energetice. Na těchto interaktivních vzdělávacích a osvětových besedách s názvem Energie – budoucnost lidstva zde již v předchozích letech přednášeli nezávislí odborníci na energetiku i operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína, a nejinak tomu bylo i tentokrát.

V průběhu dvou vyučovacích hodin žáci nejprve vyslechli výklad na základě atraktivní prezentace fotografií, grafů, kreseb i promítání filmů a následně se rozvinula diskuze se zodpovídáním otázek posluchačů. Mezi probíranými tématy se například objevil globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitost jejího dostatku i všechny typy zdrojů energetického mixu. Pochopitelně nechyběla ani tematika jaderné elektrárny Temelín a bezpečnosti jejího provozu.

Po skončení besedy se žáci shodli na tom, že celý připravený program byl velmi zajímavý, prezentovaný poutavou formou a beseda celkově pro ně byla přínosem, přičemž nově získané poznatky využijí nejen při vyučování, ale i v praktickém životě. 

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

Mohlo by Vás zajímat