Žáci obchodní akademie besedovali s odborníky na jadernou energetiku

Žáci prvních a druhých ročníků vlašimské obchodní akademie besedovali o energiích a energetice. Na těchto interaktivních besedách zde již v předchozích letech přednášeli nezávislí odborníci na energetiku i operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína, a nejinak tomu bylo i tentokrát.


V průběhu dvou vyučovacích hodin žáci nejprve vyslechli výklad na základě atraktivní prezentace fotografií, grafů, kreseb i promítání filmů a následně se rozvinula diskuze se zodpovídáním otázek posluchačů. Mezi probíranými tématy se například objevil globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty energie a důležitost jejího dostatku i všechny typy zdrojů energetického mixu. Pochopitelně nechyběla ani tematika jaderné elektrárny Temelín a bezpečnosti jejího provozu. Navíc byli žáci informováni o soutěži zaslání fotografie s tematikou energetiky, přičemž ti nejlepší získají možnost exkurze do jaderné elektrárny Temelín pro pět lidí.

Po skončení besedy se žáci shodli na tom, že pro ně byla přínosem a nově získané poznatky využijí nejen při vyučování, ale i v praktickém životě. ,,Beseda se mi velice líbila, nejvíce však pokusy s radiací,“ uvedl žák třídy 2. C ekonomického lycea David Šmajstrla a dodal, že ale celý připravený program byl velmi zajímavý a prezentovaný poutavou formou.

Mgr. Tomáš Lichtenberg, PR OA Vlašim

popiska k fotce:
Forma interaktivní besedy žáky oslovila a pozorně poslouchali i výklad k jaderné energetice. Foto: Mgr. Tomáš Lichtenberg

Mohlo by Vás zajímat