Žáci obchodní akademie poznali význam Českého registru dárců krvetvorných buněk

Vlašim – V tělocvičně školy se 25. října žáci 3. a 4. ročníků obchodní akademie zúčastnili přednášky o registru dárců krvetvorných buněk. Základní informace o něm prezentovala Simona Hammerová, koordinátorka dárcovského centra Českého registru dárců krvetvorných buněk, který je součástí IKEM Praha. Žáky, většinou plnoleté, seznámila především s významem registru a rovněž s tím, jak obtížné je najít vhodného dárce. Zdůraznila také nutnost mít co nejširší databázi potenciálních dárců. Důležitými informacemi byly i podmínky pro vstup do registru a jaké požadavky a zdravotní parametry musí budoucí dárce splňovat.

Další část zajímavé přednášky byla věnována samotnému procesu odběru krvetvorných buněk, a co vlastně dárce čeká včetně jeho práv. Na závěr byl vyhrazen prostor pro dotazy a žáci měli možnost do registru vstoupit přímo na místě, nechat si udělat základní stěr a vyplnit vstupní dotazník. Nakonec toho využila pouze jedna žákyně, protože někteří kvůli kontraindikaci nemohli do registru vstoupit. I když ale nemohou ze zdravotních důvodů vstoupit do registru, i tak mohou pomoci. Je možné darovat krev na nejbližší transfuzní stanici nebo alespoň žáci mohou šířit povědomí a informace o registru a webových stránkách www.darujzivot.cz prostřednictvím sociálních sítí.

Mgr. Martina Mlýnková, školní metodička prevence na OA Vlašim

Mohlo by Vás zajímat