Žáci obchodní akademie poznávali online italské partnery

Mezi vlašimskou obchodní akademií a její partnerskou školou I.S.I.S Oscar Romero v Itálii se  12. dubna uskutečnila formou konference první seznamovací online hodina. Projekt měl delší předehru v podobě elektronické komunikace mezi oběma školami, ale v letošním roce byla z obchodní akademie vytipována skupina anglického jazyka vyučující Mgr. Šárky Hlaváčkové z prvních ročníků čítající 21 žáků, která se do výměny po následující měsíce zapojí.

Záštitu nad projektem za OA Vlašim převzala Mgr. Martina Mlýnková. Studenti obou škol měli během března za úkol připravit osobní prezentace v angličtině a učitelky pak studenty dle jejich zájmů sloučily do dvojic. Pak měly páry asi měsíc na to se online seznámit a 12. dubna měli možnost vidět se prostřednictvím online konference alespoň částečně naživo.

Nejprve si všichni zúčastnění pomocí online nástroje mentimeter sdělili svá očekávání a následovalo představování, kdy každý student představoval svého partnera. Došlo také na spoustu vřelých a milých slov a všichni se dověděli zajímavé informace o svých kamarádech. Nechybělo však ani losování témat pro prezentaci pro další online setkání, které se uskuteční na konci tohoto školního roku.

Závěr opět patřil online nástrojům a sdělování svých očekávání a přání. Nejčastější očekávání bylo poznání se navzájem a nové kultury, navázání nových přátelství, zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a pochopitelně užít si i dostatek zábavy. Věříme, že skupina bude i nadále rozvíjet vzájemnou komunikaci a že se podaří vyplnit všechna jejich očekávání a přání.

Mgr. Martina Mlýnková, koordinátorka projektu na OA Vlašim

Mohlo by Vás zajímat