Žákyně obchodní akademie poměřily své síly v olympiádě z ruského jazyka

Přesto, že mezinárodní situace ve světě je složitá a dějí se věci, se kterými nikdo nemůže souhlasit, konalo se i letos na vlašimské obchodní akademii školní kolo olympiády v ruském jazyce. Žákyně druhého a čtvrtého ročníku poměřily své síly na poli ruštiny a otestovaly své znalosti ruského jazyka a reálií.

Jsem ráda, že politika zůstává za branou lingvistiky a kultury a že naši žáci na ruský jazyk nezanevřeli.

Kultura, jazyk a život obyčejných lidí válku nezačínají. A kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. To platí v každé době a bez ohledu na politické dění nebo nálady ve společnosti.

Navíc nutno říci, že znalost ruštiny je pro naše žáky komunikační výhodou, protože obchodní akademii navštěvuje šest ukrajinských žáků, kteří uprchli před válkou do naší země. Jak učitelé, tak naši žáci se je snaží při studiu podporovat ze všech sil.

Mgr. Blanka Havlíčková, vyučující ruského jazyka na OA Vlašim

popiska k fotkám:
Žákyně Eliška Zemanová ze 2. A a Dita Vavřičková ze 4. A  podaly ve školním kole olympiády z ruského jazyka velmi pěkný výkon. Foto: Mgr. Blanka Havlíčková

Mohlo by Vás zajímat