Podmínky příjmacího řízení

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Škola vyžaduje na přihlášce ke studiu originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Přijímací řízení 2022/2023 – kritéria pro přijetí

  1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky vliv na celkové hodnocení 60%.
  2. Průměrný prospěch na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vliv na celkové hodnocení 30%.
  3. Bonifikace za úspěšnou účast v soutěžích (vědomostních i sportovních) nejméně v okresním kole za poslední 2 roky školní docházky  vliv na celkové hodnocení 10%.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů lepší průměrný prospěch z profilových předmětů na základní škole v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (MAT a ČJL).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:

obor 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum 30 žáků

obor 63-41-M/02 – Obchodní akademie 60 žáků

   se zaměřením Ekonomika a podnikání

   se zaměřením Zahraniční obchod a mediální komunikace

   se zaměřením Cestovní ruch

   se zaměřením Informatika v ekonomice

Informace o průběhu přijímacího řízení, způsobu sdělení výsledků a osobní dotazník zájmu o studium obdrží uchazeč do rukou zákonného zástupce po zaslání přihlášky ke studiu na OA Vlašim.