Třetí a čtvrté ročníky obchodní akademie navštívily Českou národní banku

Vlašim – Žáci třetích a čtvrtých ročníků vlašimské obchodní akademie se 13. a 20. září zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze.

Před vstupem do banky si museli zkontrolovat, zda nemají v batozích nebo kabelkách nože, různé spreje nebo pásky s kovovou sponou, protože každý návštěvník této instituce musí absolvovat průchod detektorem kovů. Poté byli žáci přiřazeni svému průvodci, který je dovedl do projekční místnosti, kde zhlédli krátký film o historii a chodu České národní banky. Následně postoupili do trezoru, ve kterém jsou za sklem umístěny mince, bankovky, ale i zlaté cihličky nebo také různé články o historickém vývoji peněz a ČNB. Pro zajímavost jsou zde také uvedeny různé stupně dokonalosti padělání bankovek.

Expozice Za měnou žákům zprostředkovala informace o tom, co vše Česká národní banka dělá, aby v naší zemi dosáhla cenové a finanční stability, zajistila plynulost peněžního oběhu, a také o tom, kdo, proč a jak rozhoduje o nastavení a nástrojích měnové politiky, finanční stability nebo dohledu nad finančním trhem.

Žáci třídy 3. B OA Vlašim v ČNB u největší zlaté mince v Evropě. Foto: Ing. Hana Jiroušková

Největším lákadlem prohlídky však byla vysokohmotnostní zlatá mince s nominální hodnotou 100 000 000 Kč, s průměrem 53,5 cm a o hmotnosti 130 kg, kterou Česká národní banka nechala vyrobit v roce 2019 ke 100. výročí vzniku československé měny. Tato druhá největší zlatá mince na světě a současně největší zlatá mince v Evropě je vystavena v původním trezoru Živnostenské banky, dnes ČNB, ve stálé expozici Lidé a peníze.

Po návratu do školy se všichni žáci shodli, že exkurze, při níž se seznámili například s českou a československou měnovou historií, centrálním bankovnictvím v mezinárodním kontextu a vývojem ochranných prvků bankovek, pro ně byla rozhodně přínosem a že nové poznatky využijí i dále, především v hodinách ekonomiky.

Mohlo by Vás zajímat