Zástupci obchodní akademie a gymnázia poznávali novou partnerskou školu v Maďarsku

Vlašim – Obchodní akademii a gymnáziu se podařilo v rámci výměnných pobytů studentů navázat spolupráci s maďarskou střední školou v Monoru, kterou zástupci obou vlašimských škol v minulých dnech navštívili.
První den byli přijati na Velvyslanectví České republiky v Budapešti, kde se za přítomnosti velvyslance Tibora Biala, zástupce projektu Erasmus+, a vedení všech tří škol domlouvala česko-maďarská spolupráce.
Následně delegace obchodní akademie a gymnázia poznala gymnázium a ekonomickou školu v Monoru. Maďarští kolegové a zástupce českého velvyslanectví v Maďarsku Milan Šimko zajistili pestrý program, např. přijetí u starosty města, prohlídku centra Budapešti, návštěvu spřátelené školy a seznámení s městem Monor. Atmosféra setkání byla vstřícná, přátelská a inspirativní, proto se již nyní těšíme na další spolupráci.

Velvyslanectví v Budapešti

Mgr. Šárka Hlaváčková, koordinátorka výměnného pobytu na OA Vlašim
PhDr. Eva Spring, Ph.D., koordinátorka Gymnázia Vlašim


Zástupci vlašimské obchodní akademie a gymnázia na Velvyslanectví ČR v Budapešti. Foto: Mgr. Rudolf Jánošík

Mohlo by Vás zajímat